Κατάρα εφημερίδος

Posted by: Maria Atalanti

Published on: 20/11/2023

Back to Blog

Εφημερίς «Αλήθεια» 27 Μαρτίου 1891

Αι εφημερίδες του Καναδά δεν είναι λίαν φιλόφρονες προς τους συνδρομητάς αυτών, οίτινες δεν ανανεώνουσι την ετησίαν αυτών συνδρομήν. Ιδού τίνι τρόπω καταράται εφημερίς τις του Κουέβικ τον μη ανανεώνοντα την συνδρομήν του:

«Είθε ποτέ να μην έχη την άδειαν να εναγκαλισθή ωραίαν γυναίκα! Είθε να ενοχλήται πάντοτε υπό νέων μαθητευομένων εν τη μουσική!  Είθε το ύδωρ να εισέρχηται εις τα υποδήματα αυτού και το πυρόβολόν του ν’ αστοχή! Είθε ολοκληρον τάγμα γαλών (γάτων) να νιαουρίζη υπό το παράθυρόν του καθ’ εκάστην εσπέραν! Είθε τέλος αι εργασίαι του να καταστραφώσι και αυτός ο ίδιος να υπάγη εις τον διάβολον.»

Τι θα έλεγον ακόμη αι εφημερίδες αύται, αν είχον συνδρομητάς ως ημείς εν Κύπρω, οίτινες δεν πληρώνουσιν την συνδρομήν των;

 

Πώς να χαρακτηρίσει κανείς αυτές τις κατάρες; Ευφάνταστες, παιδαριώδεις, απίστευτες; Δεν ξέρω ειλικρινά! Πάντως σίγουρα είναι αστείες, αλλά και εύστοχες. Καταπιάνονται αρχικά με την μεγαλύτερη επιθυμία των ανδρών: τον εναγκαλισμό μιας ωραίας γυναίκας! Εντοπίζουν ύστερα το μαρτύριο που περνά κάποιος ακούγοντας παράφωνη μουσική  και μια και αναφερόμαστε στη Καναδά με τους πολικούς χειμώνες, σίγουρα είναι φοβερά επώδυνο και επιβλαβές να μπει νερό στα παπούτσια κάποιου! Όσο για την κατάρα να αστοχεί το πυροβόλο του, μας πληροφορεί ότι οι Καναδοί του 19ου αιώνα οπλοφορούσαν. Ενδιαφέρουσα είναι η κατάρα με το ένα τάγμα γάτων να νιαουρίζει έξω από το παράθυρό του το βράδυ! Και οι πιο καίριες και συντριπτικές κατάρες για το τέλος: να καταστραφούν οι εργασίες του και να πάει στο διάβολο!

Και όλα αυτά γιατί; Γιατί δεν ανανέωσε την συνδρομή του στην εφημερίδα. Όχι γιατί δεν πλήρωσε την συνδρομή του. Έχει δίκαιο ο συντάκτης του άρθρου που διερωτάται τι θα έγραφαν οι καναδέζικες εφημερίδες, αν το πρόβλημά τους ήταν η μη πληρωμή και όχι η μη ανανέωση.

Ελπίζω αυτό το κείμενο να προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι στην εικόνα που μας προσφέρουν αυτές οι παλιές εφημερίδες για τη ζωή και την συμπεριφορά των ανθρώπων του 19ου αιώνα.

Καλή μέρα να έχετε όλοι σας!

 

6 responses to “Κατάρα εφημερίδος”

 1. Μόνικα Ανδρέου says:

  Καλημέρα! Πάντα ενδιαφέρουσες ειδήσεις!!!

 2. Maria.Klerides says:

  Πραγματικά απίστευτο! Δεν θα περίμενα ποτέ μια εφημερίδα να έγραφε κατάρες για τους μη ανανεωσαντες την συνδρομή. Σκέφτομαι πόσο σημαντικό γεγονός η μάλλον έσοδο για την εφημερίδα και πολύ πιθανόν για την ύπαρξη της η συνδρομή.

  • Maria Atalanti says:

   Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά και κάπως αφελές για το δικό μας κόσμο και την συμπεριφορά του. Όχι ότι σήμερα δεν βρίζουν οι εφημερίδες μας αλλά βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους να το εκφράσουν. Και έχεις δίκαιο. Μπορεί να ήταν καταστρεπτική για την εφημερίδα η μη ανανέωση της συνδρομής. Μόνο έτσι μπορούσαν να επιβιώσουν. Φαίνεται δεν υπήρχε διανομή εφημερίδων σε περίπτερα κλπ. Όλα τα φύλλα πήγαιναν στους συνδρομητές.

 3. Georgiagouti says:

  Φοβερή και τρομερή δημοσίευση της εποχής. Ο κόσμος πίστευε πολύ στις κατάρες εκείνη την εποχή και ήταν ένας τρόπος να τον ελέγχουν πιστεύω. Στο σήμερα όμως ακόμα υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν

  • Maria Atalanti says:

   Ίσως οι κατάρες να είναι μια μορφή αρνητικής ενέργειας που κάποιος προσπαθεί να στείλει σε κάποιο που εχθρεύεται. Το θεωρώ όμως πολύ πρωτόγονο τρόπο να διεκδικήσεις το δίκαιό σου. Και έχεις δίκαιο. Κάποιοι πιστεύουν και σήμερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *